Sprzedaż płyt gramofonowych w USA w I półroczu 2020 r. wyższa od sprzedaży płyt CD

po raz pierwszy od lat 80. Przychód ze sprzedaży płyt gramofonowych: 232 mln USD (+4% rok do roku) = 62% przychodu ze sprzedaży nośników fizycznych ogółem = 4% przychodów ze sprzedaży nagrań muzycznych ogółem.

Źródło