UPC zobowiązany przez UOKiK do zmiany praktyk sprzedażowych stosowanych przy zawieraniu umów na odległość i zrekompensowania strat

zarzuty dotyczyły m.in.:

  1. nieinformowania o istotnych elementach umów
  2. nieudzielania informacji o możliwości rezygnacji w ciągu 14 dni
  3. zaniedbań dot. przedstawienia treści umowy na trwałym nośniku

Źródło sierpień 2020