W 2019 r. przeciętne spożycie mięsa na osobę spadło w Polsce o 2,24% w porównaniu do 2018

  • 2018: 62,4 kg/osobę, w tym mięsa drobiowego 18,4 kg
  • 2019: 61 kg/osobę, w tym mięsa drobiowego 18,4 kg

Źródło (publikacja GUS “Rolnictwo w 2019”), sierpień 2020