Wśród młodzieży i młodych dorosłych, prawdopodobieństwo zdiagnozowania Covid-19 jest 5-7 razy wyższe dla użytkowników e-papierosów

względem niepalących:

  • 5x wyższe prawdopodobieństwo dla użytkownika tylko e-papierosów
  • 7x wyższe prawdopodobieństwo dla użytkownika e-papierosów i papierosów tradycyjnych

wg wyników badań przeprowadzonych w maju 2020 wśród 4351 mieszkańców USA w wieku 13-24 lat. Źródło