Wyciek danych pochodzących z 235 mln kont zgłoszony przez firmę Comparitech w sierpniu 2020

baza powstała przez tzw. web scraping: automatyczne zbieranie publicznie dostępnych danych ze stron internetowych, w tym przypadku Instagrama, YouTuba i TikToka (wbrew ich regulaminom). Comparitech przewiduje nasilenie akcji phishingowych.

Źródło