Wyniki analizy miliarda haseł, które wyciekły do internetu

  • średnia długość hasła: 9,48 znaków
  • <17% się nie powtarza
  • 12% zawiera znaki specjalne
  • 29% tylko litery
  • 26% tylko małe litery
  • 13% tylko cyfry
  • 42% to słowa ze słownika 
  • 0,7% to „123456”

Źródło lipiec 2020