Wyniki ankiety dot. akceptacji dla nadużyć finansowych

Procent respondentów akceptujących nieetyczne zachowania finansowe wzrósł o 4 pproc. w stosunku do 2019 r. Źródło wrzesień 2020