Wyniki kontroli produktów włókienniczych Inspekcji Handlowej w 2019 r.

422 przedsiębiorców, 2 585 partii produktów objętych kontrolą

  • badania składu surowcowego: zakwestionowano 49,1% zbadanych partii
  • badania jakości: zakwestionowano 7,8% partii
  • wg typu produktu: zakwestionowano 36,6% partii odzieży wierzchniej, 23,2% partii wyrobów pończoszniczych, 19,3% partii odzieży sportowej, 26,9% partii odzieży wizytowej.

Źródło