Wyniki matur 2020

  • zdało: 74% uczniów; 81,1% wśród absolwentów liceum, 62,2% wśród absolwentów technikum.
  • nie zdało z jednego przedmiotu: 17,2% uczniów; 12,5% wśród absolwentów liceum, 24,9% wśród absolwentów technikum.
  • nie zdało z więcej niż jednego przedmiotu: 8,8% uczniów; 6,4% wśród absolwentów liceum, 12,9% wśród absolwentów technikum.
  • średnie wyniki z egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: język polski 52%, matematyka 52%, język angielski 71%

Źródło sierpień 2020