Założenie i autoryzacja Profilu zaufanego poprzez bankowość dostępne dla części klientów Banków Spółdzielczych

z ponad 180 placówek. W najbliższych miesiącach ma być dołączone kolejne 500 placówek.

Źródło 2020-07-28