Dodatnie saldo wymiany handlowej produktami rolno-spożywczymi w 2019: 10,3 mld EUR

  • 2019: wartość eksportu = 31,4 mld EUR (+5,8% względem 2018), wartość importu = 21,1 mld EUR (+5,2% względem 2018)
  • 80% struktury wartościowej eksportu stanowiły produkty przetworzone, w tym mrożonki 53%
  • główni odbiorcy: kraje UE (81% wartości)

Źródło (dane GUS), sierpień 2020