Inflacja w lipcu 2020 (3%) spadła w porównaniu do czerwca 2020 (3,3%)

niższe tempo wzrostu cen żywności i napojów bezalkoholowych (3,9% rok do roku w lipcu wobec 5,7% w czerwcu) oraz nośników energii (4,5% rok do roku w lipcu wobec 5,1% w czerwcu).

Źródło (dane GUS), sierpień 2020