Liczba kredytów udzielonych w kwartałach I-III 2020 przez banki i SKOK-i

  • gotówkowe: 2,068 mln kredytów (-30,5% rok do roku), na łączną kwotę 38,577 mld PLN (-31,8%)
  • ratalne: 2,491 mln (+1,4%), na kwotę 10,745 mld PLN (+0,8%)
  • mieszkaniowe: 160,1 tys. (-11,1%), na kwotę 46,166 mld PLN (-5,4%)

Źródło (dane Biura Informacji Kredytowej) październik 2020