PKN Orlen podpisał porozumienie ze Skarbem Państwa i Grupą Lotos dotyczące nabycia akcji Grupy Lotos

Strony potwierdziły zamiar przeprowadzenia transakcji i zadeklarowały dalszą współpracę w celu wypracowania zakresu i struktury transakcji.

Źródło sierpień 2020