Średnia cena końcowa energii elektrycznej w 2019 w Polsce: 190 EUR / MWh

co wynosi 63% średniej unijnej. Najwyższe ceny w UE: Niemcy (460 EUR); najniższe: Bułgaria (110 EUR). Odsetek polskich gospodarstw domowych zalegających z zapłatą za prąd w 2018 r.: 5,8% (spadek o 76% względem 2005 r.)

Źródło