W pierwszym półroczu 2020 r. sądy ogłosiły upadłość wobec 286 firm

  • ~74% z nich w momencie ogłoszenia wyroku było notowanych w Krajowym Rejestrze Długów; 37% firm było w Rejestrze już na rok przed ogłoszeniem upadłości
  • na straty o łącznej kwocie >50 mln PLN zostało narażonych w sumie 547 wierzycieli
  • w I półroczu 2019 r. zbankrutowało 141 firm, zadłużonych na łączną kwotę 17,2 mln PLN

Źródło sierpień 2020