Wyniki ankiety ICAN Research dot. patriotyzmu konsumenckiego

  • 75% ankietowanych deklaruje częste kupowanie krajowych produktów
  • 50% deklaruje częstsze ich kupowanie niż w roku 2019
  • 50% wskazuje argument o wspieraniu polskiej gospodarki i spadku bezrobocia

Źródło wrzesień 2020