Wyniki Banku Pekao w kwartałach I-III 2020

  • zysk netto: 917 mln PLN (-38% rok do roku)
  • koszty operacyjne: 2 503 mln PLN (-3,3%)
  • 53% pożyczek gotówkowych sprzedanych zdalnie (+16 pp)
  • 1,94 mln aktywnych użytkowników aplikacji PeoPay (+19%)
  • 33 tys. użytkowników aplikacji PeoPay KIDS (koniec października 2020)

Pełny raport tutaj.