Wyniki finansowe spółki Dino Polska w I półroczu 2020

  1. przychody: 4 685 mln PLN (+33,9% względem I półrocza 2019)
  2. zysk netto: 252 mln PLN (+46,1%)
  3. wynik EBITDA: 428,8 mln PLN (+36,9%)
  4. marża EBITDA: 9,15% (+0,2 pkt proc.)
  5. Wzrost sprzedaży w istniejącej sieci sklepów (LfL): 13,3%

Źródło