Wyniki rankingu siły nabywczej GfK Purchasing Power Europe 2020

Średni dochód rozporządzalny netto w Europie: 13 894 EUR (-5,3% rok do roku). Najwyższy: Liechtenstein, Szwajcaria, Luksemburg. Najniższy: Kosowo, Mołdawia, Ukraina.

Polska: 7 143 EUR (-5,8% rok do roku) = 51% średniej europejskiej, 28. miejsce na 42 kraje.

Najniższy dochód rozporządzalny w Polsce: powiat szydłowiecki 4 721 EUR = 66% średniej dla Polski, 34% średniej europejskiej. 

Źródło