Wzrasta liczba polskich firm produkujących wino

w 2020 r. do listy ewidencji producentów i przedsiębiorców wyrabiających wino dodano 25 podmiotów; kolejnych 10 wniosków jest rozpatrywanych. Lista liczy 319 podmiotów.

Źródło sierpień 2020