Wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2020: 3,1% w ujęciu rocznym, 0,1% w ujęciu miesięcznym

Wzrost cen usług: 7,3% rok do roku, wzrost cen towarów: 1,5%. Źródło dane GUS