Zadłużenie Polaków w kwietniu-maju 2020 wzrosło o ponad 1,2 mld zł

wg danych BIG InfoMonitor; płatności min. 200 zł opóźnione o min. 30 dni

długi kredytowe = niespłacane na czas raty; długi pozakredytowe = zaległe rachunki, mandaty, alimenty itd.

embed

Źródło lipiec 2020