Cyfrowe narzędzie do wykrywania osób nieuiszczających opłaty śmieciowej wdrożone w gminie Łęczna w październiku 2020

system bazuje na danych m.in. z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ze szkół i przedszkoli, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, listy beneficjentów 500+.  Źródło