Funkcja automatycznego archiwizowania aplikacji wprowadzona do Windows 10

Ustawienia –> Aplikacje i funkcje –> Archiwizuj aplikacje (domyślnie włączone)

Nieużywane aplikacje są archiwizowane przy zachowaniu plików i innych danych. Przy następnej próbie użycia aplikacji nastąpi połączenie z Internetem w celu przywrócenia pełnej wersji (jeśli jest dostępna).

Źródło sierpień 2020