Funkcja autouzupełniania w pasku adresu Chrome na podstawie dowolnego fragmentu adresu URL (a nie tylko początku) testowana przez Google

umożliwia znalezienie „en.wikipedia.org/wiki/Space_Shuttle” po wpisaniu np. „space shut”, zamiast „en.wiki”.

Źródło sierpień 2020