Harmonogram zmian dot. synchronizacji plików i zdjęć galerii z chmurą Samsung Cloud

  • 2020-10-05 – koniec synchronizacji
  • 2021-03-31 – koniec automatycznej migracji
  • 2020-06-30 – całkowite wyłączenie usługi

Dane będą kasowane 90 dni po ich pobraniu / 90 dni po wyłączeniu usługi. Nie przewiduje się wyłączenia synchronizacji kontaktów, kalendarzy i notatek.

Źródło