Nowe funkcje w Google Meet dla szkół (od września / października 2020)

  1. zwiększenie limitu uczestników do 49
  2. zintegrowanie z wirtualną tablicą Jamboard
  3. zwiększenie kontroli nauczyciela nad przebiegiem wirtualnych lekcji i listą uczestników, możliwość podziału klasy na grupki, śledzenie listy obecności
  4. opcja rozmazania lub zmiany tła

Źródło sierpień 2020