Nowości w wersji 1.5 wydania poglądowego Windows Terminal

  • pełne wsparcie dla hiperłączy
  • wsparcie dla emoji w ikonach profilowych
  • możliwość ustawienia tła pulpitu z obrazu tła Terminala
  • przycisk Wstecz
  • pogrubienie pasujących fraz podczas wyszukiwania poleceń

Źródło listopad 2020