Wyniki systemu płatności BLIK w II kwartale 2020

  • 97,4 mln transakcji ogółem
  • struktura transakcji: 74,9% e-commerce, 10,8% płatności na numer telefonu P2P, 8,6% płatności w terminalach w sklepach stacjonarnych, 5,6% wypłaty z bankomatów
  • 73 mln transakcji w e-commerce (przy 57,5 mln transakcji w I kw. 2020 i 33,1 mln transakcji przy użyciu karty w I kw. 2020)
  • płatności P2P: +47% kwartał do kwartału; +194% rok do roku
  • płatności w sklepach stacjonarnych: +20% kwartał do kwartału; +68% rok do roku
  • wypłaty w bankomacie: -11% kwartał do kwartału; -8% rok do roku

Źródło