Zmiany w aktualizacji Windows 10 20H2

  1. przezroczyste tło aktywnych kafelków w Menu Start
  2. skrót Alt+Tab do przechodzenia między kartami przeglądarki Microsoft Edge; wybór sposobu prezentacji kart
  3. wersja Edge na fundamencie Spartan zastąpiona przez wersję na Chromium
  4. brak powiadomień przy włączonym trybie Skupienie, zbiorcza ich prezentacja po wyłączeniu trybu; zmiana wyglądu powiadomień
  5. informacje o systemie i przycisk do kopiowania informacji przeniesione z panelu sterowania do Ustawień
  6. + poprawki zwiększające bezpieczeństwo i wydajność

Źródło sierpień 2020