Zmiany w wersji 82 przeglądarki Firefox

  • +20% szybsze ładowanie stron wykorzystujących flexboxy
  • +17% szybsze odzyskiwanie poprzedniej sesji
  • +10% szybsze otwieranie nowego okna
  • wywoływanie trybu Picture-in-Picture na komputerach Mac: Option+Command+prawy nawias
  • wsparcie DirectComposition zmniejszającej zużycie energii w systemach Windows
  • + usprawnienia np. w aplikacji Pocket, załatanie luk bezpieczeństwa

Źródło październik 2020