Politechnika Łódzka otrzymała wyróżnienie Made in Poland 2020

za „istotny wpływ na rozwój gospodarki narodowej przez współpracę uczelni z przedsiębiorstwami i samorządami oraz promowanie polskiego szkolnictwa wyższego”. Źródło