Środki owadobójcze z grupy neonikotynoidów przyczyniają się do śmiertelności ptaków

wg wyników badań przeprowadzonych w USA w latach 2008-2014. Wzrost ilości pestycydu o 12% (100kg) na hrabstwo wiązał się ze wzrostem śmiertelności o 2,2% wśród ptaków żerujących na użytkach zielonych i 1,6% wśród owadożerców.

Populacja ptaków w USA zmniejszyła się o 29% od lat 70. XX w.

Źródło sierpień 2020