#UWażni na suszę – akcja promująca oszczędne gospodarowanie wodą

zorganizowana przez Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego. Odpowiedzi na #100pytań o suszę i inne materiały dot. zarządzania wodą dostępne na stronie projektu. Sierpień 2020