Zespół fastMRI – projektu badającego wykorzystanie sztucznej inteligencji do przewidywania obrazów MRI – opublikował wyniki badań

2020-08-18 w American Journal of Roentgenology. Mając do dyspozycji skany MRI przygotowane z wykorzystaniem AI (na bazie 25% zwyczajowych danych wejściowych) lekarze dokonywali takich samych diagnoz, jak na podstawie tradycyjnych skanów MRI.

fastMRI to współpraca zespołu do badań nad sztuczną inteligencją Facebooka (FAIR) i radiologów z Uniwersytetu w Nowym Jorku.

Źródło