Aplikacja Lists do organizowania pracy zespołu dostępna w Microsoft Teams od 2020-09-03

Microsoft Teams –> Aplikacje (na dole lewej belki) –> wpisz „Lists” –> otwórz –> Dodaj do zespołu.

Źródło