Częstotliwość i powody zmiany pracy przez specjalistów IT w Polsce

Powody (top 5):
  1. niezadowolenie z wynagrodzenia 78%
  2. kultura pracy w firmie 59%
  3. atmosfera w zespole 53%
  4. brak poczucia stabilizacji i bezpieczeństwa 52%
  5. manager 48%

Źródło sierpień 2020