Wyniki badania „Efektywność pracy zdalnej” z września 2020

wśród 303 osób pracujących zdalnie w wieku od 18-50+ lat:

  • 39% czuje „wyraźną potrzebę regularnych spotkań i zebrań” (na żywo lub online)
  • 50,8%: praca w domu jest bardziej efektywna niż w biurze
  • 56%: pracując z domu, jestem lepiej zorganizowany/a
  • 45% poświęca na pracę więcej czasu niż w biurze
  • 72%: praca zdalna daje więcej elastyczności i pomaga lepiej zorganizować obowiązki służbowe i domowe
  • 66% nie zgadza się, że bezpośredni nadzór kierownictwa jest konieczny do skutecznej pracy
  • 54% nie zgadza się, że kontakt zdalny utrudnia wykonywanie zadań

Źródło