Do 2020-06-22 z tytułu tzw. opłaty recyklingowej do Skarbu Państwa wpłynęło 133,97 mln PLN

Wpływy za 2019 r. są niższe niż szacunki przedstawione w ocenie skutków regulacji do ustawy, a zarazem wyższe, niż te za 2018 r. Różnica wpływów między 2018 a 2019 (62,92 mln PLN) wynika z objęcia opłatą toreb foliowych o grubości materiału powyżej 50 mikrometrów.

Źródło