Ministerstwo Środowiska zapowiedziało zaostrzenie kar za śmiecenie w lesie

Wg projektu ustawy zgłoszonego do rejestracji w wykazie prac Rady Ministrów:

  • podniesienie wysokości grzywny za śmiecenie z 500 do 5000 zł
  • miesiąc sprzątania lasu w ramach prac społecznych
  • zwiększenie liczby fotopułapek z 2 do 10 tys.

Źródło 2020-07-28