Zmiana ustawy o odnawialnych źródłach energii od 2020-10-01

do końca 2021 r. będzie obowiązywać nowa definicja drewna energetycznego: m.in. surowiec drzewny niebędący drewnem tartacznym i skrawanym, stanowiącym dłużyce, kłody tartaczne i skrawane, produkty uboczne będące efektem przetworzenia surowca drzewnego itd.

Przepis ma pozwolić zagospodarować drewno zalegające w lasach. Źródło