Nowe funkcje robotów sprzątających iRobot po aktualizacji oprogramowania (sierpień 2020)

  1. wykorzystanie uczenia maszynowego i wbudowanych kamer do identyfikacji mebli i obszarów
  2. wykrywanie i sugerowanie stref do sprzątania i do unikania; sugerowanie częstszego sprzątania np. podczas sezonu pylenia roślin
  3. integracja ze smart-zamkiem lub aplikacją śledzącą lokalizację (sprzątanie podczas nieobecności użytkownika)
  4. procedury sprzątania (np. „po obiedzie” = pod stołem w jadalni + kuchnia)
  5. kontrola poprzez aplikację, asystenta głosowego lub smart głośnik

Dostępne w modelach umożliwiających mapowanie terenu; w pozostałych tylko część funkcji.

Źródło