Open Catalyst – projekt zespołu z Uniwersytetu Carnegie Mellon, wykorzystujący algorytmy AI udostępnione przez Facebook

cel: odkrycie nowych elektrokatalizatorów na potrzeby produkcji i przechowywania energii odnawialnej. Źródło październik 2020