Powiadomienia alarmowe bazujące na wykrywaniu dźwięków opracowane przez Google

z myślą głównie o osobach niesłyszących i niedosłyszących. Mikrofon rozpoznaje 10 dźwięków (jak sygnał czujników dymu i ognia, szum wody, płacz dziecka, szczekanie psa, pukanie do drzwi) → powiadomienia w formie wibracji lub sygnałów świetlnych. Działa offline.

Źródło październik 2020