Powłoka przeciwzużyciowa do pokrycia noży chirurgicznych tnących nerwy obwodowe opatentowana przez zespół UM w Katowicach i Instytutu Fizyki Jądrowej PAN

powłoka ma poprawić jakość cięcia chirurgicznego, od której zależy późniejsza regeneracja nerwu. Źródło listopad 2020