Projekt statku transportowego zasilanego wiatrem zaprezentowany przez szwedzkie konsorcjum

względem konwencjonalnych kontenerowców: zmniejszenie emisji CO2 o 90%, redukcja szybkości o ok. 70%. Miejsce dla 7 tys. pojazdów. Wiatr źródłem napędu podczas rejsu; manewry w portach i zatokach z wykorzystaniem silników.

Źródło wrzesień 2020