Projekty „Inkubatora Innowacyjności 2.0” Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 2020

  1. GrowthStimulator – technologia naświetlania roślin;
  2. Układ pnematyczny do kombajnu do zbioru truskawek;
  3. Formeth – technologia do rozkladu ścieków formaldehydu i urotropiny;
  4. Folie furcelleranowo-serwatkowe do pakowania produktów spożywczych – biodegradowalne, jadalne + działanie antyoksydacyjne i bakteriostatyczne;
  5. Urządzenia stabilizujące kule referencyjne do pomiaru terenu;
  6. Bezpieczny Park – aplikacja powiadamiająca o drzewach zagrażających upadkiem;
  7. Oczyszczanie ścieków zawierających chrom z wykorzystaniem roślin;
  8. Przyrząd pomiarowy do integracji danych z pomiarów TLS i UAV;
  9. Biodegradowalna folia zawierająca żelatynę ze skór karpia.

Szczegóły: źródło listopad 2020