Prototyp kalkulatora Cal-Tech firmy Texas Instruments wystawiony na aukcję

Cal-Tech uznaje się za pierwszy kalkulator, w którym zastosowano nowoczesne układy scalone; wystawca szacuje jego wartość na 30-50 tys. USD. Źródło październik 2020