Raport międzynarodowej komisji lekarskiej dotyczący modyfikacji genów ludzkich zarodków

dostępny tutaj. Stwierdzono, że aktualne metody nie są ostatecznie precyzyjne; opracowano zalecenia „na przyszłość”, m.in.:

  1. zmiany w prawie powinny być poprzedzone konsultacjami społecznymi,
  2. rygorystyczne kontrole na każdym etapie postępowania w celu wykrycia niezamierzonych skutków ubocznych,
  3. zastosowanie edycji genów ograniczone do eliminowania chorób zagrażających życiu,
  4. powołanie międzynarodowego panelu doradczego czuwającego nad bezpieczeństwem i skutecznością procedur.

Źródło wrzesień 2020